Opzegtermijn arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Oranje
04/11/2015

ontslagWat is de opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Voor de werknemer
De opzegtermijn voor de werknemer is normaal gesproken één maand. Werkgever en werknemer kunnen in de arbeidsovereenkomst een kortere of een langere opzegtermijn afspreken. De opzegtermijn voor de werknemer mag bij zo’n verlenging maximaal zes maanden zijn. De opzegtermijn voor de werkgever moet in dat geval minstens twee keer zo lang zijn als die van de werknemer. Van deze verdubbeling van de opzegtermijn kan alleen in een collectieve arbeidsovereenkomst worden afgeweken. Als dit het geval is, moet de opzegtermijn voor de werkgever ten minste even lang zijn als die van werknemer. Een kortere opzegtermijn voor de werkgever kan alleen worden afgesproken in een collectieve arbeidsovereenkomst. De opzegtermijn voor de werkgever moet in dat geval minstens twee keer zo lang zijn als die van de werknemer.

Voor de werkgever

De wettelijke opzegtermijn van de werkgever is afhankelijk van de tijd dat de werknemer bij de werkgever in dienst is geweest:

  • Bij een arbeidsovereenkomst die korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand.
  • Bij een arbeidsovereenkomst die vijf tot tien jaar heeft geduurd: twee maanden.
  • Bij een arbeidsovereenkomst die tien tot vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden.
  • Bij een arbeidsovereenkomst die vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

Om de duur van de arbeidsovereenkomst te berekenen, wordt gekeken naar de totale periode dat de werknemer bij werkgever in dienst is geweest. Dit houdt in dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die vooraf zijn gegaan aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ook meetellen. Voorwaarde hiervoor is wel dat er niet meer dan drie maanden tussen de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten heeft gezeten.

Uiteraard kunnen onze juristen u helpen met het bereken van de duur van de arbeidsovereenkomst. U kunt altijd op onze website gaan voor meer informatie.