Ontslag, hoe bereid je je voor op het ontslagproces?

Oranje
12/12/2014

Wanneer je ontslag voelt aankomen kan dat een behoorlijk impact op je leven hebben. Een ontslag kan verschillende oorzaken hebben. Wanneer er geen of weinig werk is is het begrijpelijk maar toch nog even ernstig. Het kan ook zijn dat je een conflict op het werk hebt. Een dreigend ontslag is zo’n ontzettend vervelend gevoel dat je er niet van kan slapen. Wat moet je doen als je je baan verliest? Je hebt je maandelijkse verplichtingen. Hoe moet je die betalen als het inkomen een stuk minder wordt?

Voortekenen voor ontslag

Wanneer de stemming verminderd kunt je er van uit gaan dat er het een en ander aan het veranderen is. Er worden onderling geen grappen meer gemaakt en ook geen gesprekken gevoerd die er voordien wel waren. De verhouding met uw leidinggevende wordt een stuk minder. De verantwoordelijkheden die je eerst had worden een heel stuk verminderd. Voordat je ontslag krijgt zal je meestal eerst op gesprek moeten komen. Men gaat dan zeggen dat het functioneren niet meer goed is. Dat doen ze waarschijnlijk om zichzelf in te dekken tegen de wetten die er voor het geven van ontslag zijn opgesteld. Je zal voorstellen krijgen waarbij je andere functies worden aangeboden binnen het bedrijf. Minder verantwoordelijkheden en minder salaris. Op deze manier hopen ze dat je zelf ontslag neemt. De werksfeer zal er niet beter op worden. Er komen steeds meer conflicten. Het wordt je praktisch onmogelijk gemaakt dat je het werk goed kan uitvoeren. Neem echter nooit zelf ontslag tenzij je direct op een ander kan gaan beginnen.

Tips bij ontslag

Wanneer je ontslag krijgt moet je hier nooit meteen mee akkoord gaan. Bij een ontslag zal men met een voorstel komen waarbij het lijkt dat het een zeer goed voorstel is. Je zal eerst alles uit moeten zoeken. Wat en hoe lang is de uitkering die je krijgt? Is de vergoeding die je bij het ontslag krijgt voldoende? Kan de werkgever je zo maar ontslaan? Is het wel rechtvaardig wat de werkgever doet? Dit zijn allemaal zaken waarop je een goed antwoord moet hebben voordat je akkoord kan gaan. Zo lang je dat niet weet kan je niet nagaan of het voorstel wat uw werkgever gedaan heeft een goed voorstel is. Teken nergens voor.

Bezwaar bij ontslag

Teken wel bezwaar aan tegen het ontslag. Zeg dat je de voorstellen moet bestuderen. Alles wat uw werkgever meedeelt moet je schriftelijk laten bevestigen. Dat is een bewijsstuk die de ontslagjurist kan gebruiken om te komen tot een goede ontslagvergoeding. Ga nooit zelfstandig te werk als je ontslag krijgt. Roep de hulp in van een specialist op het gebied van ontslagrecht. Wat je zeker niet moet vergeten is om in aangetekende brief uw werkgever laten weten dat je beschikbaar blijft om werkzaamheden uit te voeren.

Voor hulp bij ontslag kunt u het best gespecialiseerde advocaat ontslagrecht inschakelen. Dit kan u veel geld en ellende besparen. U kunt uw uitkering veilig stellen en zorgen dat u niet zonder ontslagvergoeding op straat komt te staan.