Huuroverdracht bij verkoop bedrijf

Oranje
17/12/2015

de Wet Werk en ZekerheidU bent van plan om uw bedrijf te gaan verkopen? De meeste kopers van uw bedrijf willen vaak niet alleen uw bedrijf overnemen, maar ook het pand. Vooral als het om een winkel gaat waarbij het pand van belang is. Of als een bedrijf wil gaan uitbreiden en de nieuwe ruimte nodig heeft voor de groei. Alleen als u een pand huurt, dan is het niet zo dat u automatisch het pand kunt verkopen aan een nieuwe eigenaar. Voor de huuroverdracht bij verkoop bedrijf is toestemming nodig van de verhuurder van het pand. In de meeste situaties zal de huurder hiermee akkoord gaan. Vooral als u dezelfde bedrijfsvoering gaat uitvoeren in het pand als het oude bedrijf dat erin zat.


Verhuurder geeft geen akkoord voor huuroverdracht bij verkoop bedrijf

Helaas gebeurt het ook nog regelmatig dat een verhuurder geen akkoord geeft om het bedrijf inclusief huurovereenkomst te verkopen. De verhuurder wil bijvoorbeeld financiƫle zekerheid dat de nieuwe huurder het pand kan betalen. Het gebeurt soms ook dat een verhuurder niet akkoord gaat omdat ze graag willen verdienen aan de verkoop van een bedrijf. Ze willen bijvoorbeeld een percentage van de koopsom ontvangen in ruil voor de huurovereenkomst. Of de verhuurder wil alleen meewerken als de huurprijs fors verhoogt wordt. Helaas kan dit voor kopers niet gemakkelijk zijn om hiermee akkoord te gaan.

Huuroverdracht bij verkoop bedrijf regelen via de rechtbank.

Vroeger hadden verhuurders helaas de machtpositie om dit soort maatregelen te nemen. Sinds kort kan dit via de rechtbank aangevochten worden. Als de verhuurder weigert om de koper toestemming te geven, dan kan er via de rechter een plaatstelling aangevraagd worden. Om hier recht op te krijgen moet u wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De nieuwe huurder moet bijvoorbeeld kredietwaardig zijn om de huurlast te kunnen dragen. Daarnaast moet de nieuwe huurder voldoen aan alle vergunningsvoorwaarden.

Toewijzing huuroverdracht bij verkoop bedrijf.

De koper van uw bedrijf kan via de rechter vervolgens een toewijzing krijgen voor de huuroverdracht. De koper van uw bedrijf krijgt dan het huurrecht toegewezen. Dit betekent dat de huur mag worden overgenomen inclusief alle rechten en plichten van de vorige eigenaar. De nieuwe huurder neemt dan als het ware de volledige plaats in van de oude huurder. Het is vaak toch nog mogelijk om een huurbaas te laten meewerken aan een huuroverdracht bij verkoop van het bedrijf. Juridisch advies hierbij kan wel handig zijn om te weten wat uw kansen zijn voor een toewijzing via de rechter.