Verborgen Gebrek Aangetroffen Bij Aankoop Huis?

Oranje
01/10/2015

woningNiemand koopt graag een kat in de zak!

Bij de aankoop van een huis is het erg belangrijk als je je verdiept in de algehele staat van het huis. Om te voorkomen dat na aankoop blijkt dat er sprake is van verborgen gebreken is het raadzaam om wat verder te kijken dan alleen de zaken die je als leek kan zien.

Wanneer is er sprake van verborgen gebreken?

Er is sprake van een verborgen gebrek wanneer er een gebrek in huis aanwezig is en de koper daar niet van op de hoogte is. Dit zijn gebreken die de verkoper van de woning geweten moet hebben maar bewust heeft verzwegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • een lekkage in het dak of in de badkamer
  • funderingsproblemen
  • verzakking

Wat te doen als je als koper een verborgen gebrek ontdekt

Wanneer je na aankoop van de woning tot de ontdekking komt dat er sprake is van een verborgen gebrek is het verstandig om de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Afhankelijk van hoe de verkoper reageert kun je verdere actie ondernemen.

Als de verkoper erkent dat het probleem aanwezig is en hier vanaf wist kun je de verkoper in eerste instantie in de gelegenheid brengen het gebrek te herstellen of de kosten van de reparatie te vergoeden. Wanneer dit problemen oplevert is het raadzaam een mediator in te schakelen die gespecialiseerd is in deze zaken.

Is de verkoper altijd aansprakelijk bij gebreken?

De verkoper is niet vanzelfsprekend aansprakelijk. Er zijn punten waaraan voldaan moet worden om de verkoper aansprakelijk te kunnen stellen.

  • Het gebrek moet reeds aanwezig zijn geweest op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst. Het gebrek kan ook ontstaan zijn in de tijd tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de werkelijke overdracht.
  • Als koper moet je voldaan hebben aan je plicht tot het doen van onderzoek. Dat wil zeggen dat wanneer je het gebrek opgemerkt moet hebben tijdens inspectie, dit niet onder de categorie verborgen gebreken valt.
  • Het gebrek moet zodanig zijn dat het gebruik van de woning zodanig verhindert dat wordt dat het woongenot ernstig beschadigd wordt.

Dus houd er bij aankoop van een woning rekening mee dat de verkoper niet altijd eerlijk hoeft te zijn en dat je zelf de verplichting hebt om je te verdiepen in de algehele staat van het de woning. Schakel bij twijfel altijd hulp in van een deskundige!